מדדי המחקר תנאים של קואופרטיבים למיחזור בעיר סאו פאולו

שש הן הבעיות העיקריות העומדות בפני קואופרטיבים וקבוצות עובדים

פחיות

חוסר הכשרה וארגון עבודה, תנאי עבודה ירודים לקואופרטיבים, חוסר יעילות באיסוף ובמיון, היעדר valorization של חומר ממוחזר וחוסר סימטריה של מידע ברשת השיווק. אלו היו הבעיות העיקריות שאובחנו על ידי סקר של חברת Braskem, המייצרת שרפים תרמופלסטיים וביו-פולימרים, שבוצע בשותפות עם המחויבות העסקית למיחזור (CEMPRE) בנוגע לתנאי הקואופרטיבים וקבוצות עובדים העוסקות באיסוף ובחירה. חומרים למחזור בעיר סאו פאולו.

מטרת המחקר הייתה דווקא להצביע על הבעיות העיקריות בתחום הקואופרטיבים למיחזור, כך שניתן יהיה לדעת אילו נקודות יש לשפר - בעזרת השקעות מהמגזר הפרטי.

חמישים קבוצות השתתפו בסקר סאו פאולו. מתוך סך זה, 82% מהיזמות רשומות ומחצית מהקבוצות הופיעו בין השנים 2000-2004. תלות גבוהה התאפיינה גם במחקר. 90% מהקואופרטיבים מקיימים שותפות כלשהי עם ארגונים לא ממשלתיים, רשויות ציבוריות או יוזמה פרטית.

מכלל הקבוצות, רק לחמש יש מקום משלהן. רובם מפתחים את פעילותם במרחבים הניתנים, בעיקר על ידי הממשלה. אפשר לומר שלמפעלי המיון תנאים טובים יותר מבחינת מתקנים פיזיים וציוד זמין בהשוואה לקבוצות האחרות.

הסקר חושף גם את המידע כי 72% מהעסקים עומס העבודה הוא 8 שעות, ב -57% מהמקרים התגמול לעובדים נע בין 400.00 $ ל -800.00 $, ובשנת 14 %, פחות מ- R $ 400.00.

בסקר השתתפו גם ערים אחרות במדינות סאו פאולו, אלגואס ובאהיה. פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות הכתובת: www.braskem.com.br/reciclagem.

מחזור אלקטרוני

במדור תחנות המיחזור של ECycle יש יותר מששת אלפים מקומות למיחזור, תרומה ואיסוף חומרים יומיומיים, שרבים מהם הם קואופרטיבים. בדקו איזו תחנה הכי קרובה אליכם!

Original text